BWW File

? Cách mở file .BWW? Những phần mềm mở file .BWW và sửa file lỗi. Convert Text BWW file sang định dạng khác.

.BWW File Extension

   
File name BWW File
File Type Bagpipe Player File
Nhà phát triển Doug Wickstrom
Phân loại Audio Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .BWW là file gì?

BWW là Audio Files - Bagpipe Player File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Doug Wickstrom.

Tập tin được sử dụng bởi kèn Player, một chương trình được sử dụng để chơi nhạc kèn bằng văn bản trong các tập tin BWW; có thể được hiển thị như một biểu đồ âm nhạc trong kèn Player và cũng có thể chơi với âm thanh MIDI hoặc PC Speaker; sử dụng một định dạng văn bản đơn giản.

What is a BWW file?

File used by Bagpipe Player, a program used for playing bagpipe music written in BWW files; can be displayed as a musical chart in the Bagpipe Player and can also be played with MIDI or PC Speaker sound; uses a plain text format.

Cách mở .BWW file

Để mở file .BWW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BWW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BWW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BWW do người dùng đóng góp.

  • Bagpipe Player
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • BW600 Module
  • BibleWorks
  • BuddyW
  • BuddyW

Chuyển đổi file .BWW

File .BWW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *