BWZ File

? Cách mở file .BWZ? Những phần mềm mở file .BWZ và sửa file lỗi. Convert Text BWZ file sang định dạng khác.

.BWZ File Extension

   
File name BWZ File
File Type WinImage Batch Configuration File
Nhà phát triển Gilles Vollant
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .BWZ là file gì?

BWZ là Disk Image Files - WinImage Batch Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Gilles Vollant.

tập tin cấu hình hàng loạt tạo ra với WinImage, một tiện ích đĩa tạo hình ảnh; chứa các tùy chọn có thể được nạp vào hàng loạt WinImage Trợ lý; được sử dụng để tự động hoá việc tạo ra nhiều hình ảnh đĩa.

What is a BWZ file?

Batch configuration file created with WinImage, a disk image creation utility; contains settings that can be loaded into the WinImage Batch Assistant; used for automating the creation of multiple disk images.

Cách mở .BWZ file

Để mở file .BWZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BWZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BWZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BWZ do người dùng đóng góp.

  • Gilles Vollant WinImage
  • WinImage application file
  • WinImage application file
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BWZ

File .BWZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *