BXL File

? Cách mở file .BXL? Những phần mềm mở file .BXL và sửa file lỗi. Convert Binary BXL file sang định dạng khác.

.BXL File Extension

   
File name BXL File
File Type Accelerated Designs PCB Library File
Nhà phát triển Accelerated Designs
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (11 Bình chọn)

File .BXL là file gì?

BXL là CAD Files - Accelerated Designs PCB Library File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Accelerated Designs.

Điện tử tập tin dữ liệu được tạo ra trong định dạng BXL Designs Accelerated (gọi tắt là định dạng DataBase Xlator); thể xác định cả hai dấu chân PCB và các ký hiệu sơ đồ; được sử dụng để phân phối thông tin PCB trong một định dạng trung tính nhà cung cấp.

What is a BXL file?

Electronics data file created in Accelerated Designs' BXL format (referred to as the Xlator DataBase format); can specify both PCB footprints and schematic symbols; used for distributing PCB information in a vendor neutral format.

Cách mở .BXL file

Để mở file .BXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BXL do người dùng đóng góp.

  • Accelerated Designs Ultra Librarian Free Reader
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Q.Reporter

Chuyển đổi file .BXL

File .BXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *