BXX File

? Cách mở file .BXX? Những phần mềm mở file .BXX và sửa file lỗi. Convert N/A BXX file sang định dạng khác.

.BXX File Extension

   
File name BXX File
File Type BS Contact Parameter File
Nhà phát triển Bitmanagement Software
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (11 Bình chọn)

File .BXX là file gì?

BXX là Settings Files - BS Contact Parameter File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bitmanagement Software.

Tham số tập tin được sử dụng bởi BS Liên, một trình duyệt Web plug-in hoặc độc lập xem cho phép đa người dùng 3D hợp tác và xã hội môi trường tận dụng DirectX và OpenGL; chứa các thông số cho bố trí và thông tin kết nối trong định dạng văn bản.

What is a BXX file?

Parameter file used by BS Contact, a Web browser plug-in or standalone viewer that enables multi-user 3D collaborative and social environments leveraging DirectX and OpenGL; contains parameters for layout and connection information in text format.

Cách mở .BXX file

Để mở file .BXX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BXX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BXX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BXX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BXX

File .BXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *