BYU File

? Cách mở file .BYU? Những phần mềm mở file .BYU và sửa file lỗi. Convert N/A BYU file sang định dạng khác.

.BYU File Extension

   
File name BYU File
File Type Brigham Young University Movie File
Nhà phát triển BYU
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .BYU là file gì?

BYU là Video Files - Brigham Young University Movie File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BYU.

tập tin hình ảnh động kết hợp hình ảnh vector, đa giác, và tọa độ; dựa trên một định dạng độc quyền tạo tại Đại học Brigham trẻ (BYU) và thường được gọi là định dạng "Movie.BYU"; thường cũng có tên là "movie.byu" theo mặc định.

What is a BYU file?

Animation file that incorporates vector images, polygons, and coordinates; based on a proprietary format created at Brigham Young University (BYU) and is commonly referred to as the "Movie.BYU" format; often also named "movie.byu" by default.

Cách mở .BYU file

Để mở file .BYU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BYU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BYU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BYU do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .BYU

File .BYU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *