BZIP File

? Cách mở file .BZIP? Những phần mềm mở file .BZIP và sửa file lỗi. Convert N/A BZIP file sang định dạng khác.

.BZIP File Extension

   
File name BZIP File
File Type Bzip Compressed Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .BZIP là file gì?

BZIP là Compressed Files - Bzip Compressed Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén với bzip, một công cụ nén tập tin bao gồm một số hệ thống Unix; liên hợp gặt đập Chạy-Length Encoding (RLE) với Burrows-Wheeler nén thuật toán; chậm hơn so với nén .GZIP, nhưng gạc file hơn.

What is a BZIP file?

File archive compressed with Bzip, a file compression tool included with some Unix systems; combines Run-Length Encoding (RLE) with the Burrows-Wheeler compression algorithm; slower than .GZIP compression, but compresses files more.

Cách mở .BZIP file

Để mở file .BZIP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BZIP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BZIP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BZIP do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • Apple Archive Utility

Chuyển đổi file .BZIP

File .BZIP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *