C File

? Cách mở file .C? Những phần mềm mở file .C và sửa file lỗi. Convert Text C file sang định dạng khác.

.C File Extension

   
File name C File
File Type 1C/C++ Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (161 Bình chọn)

File .C là file gì?

C là Developer Files - 1C/C++ Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một C tập tin là một tập tin mã nguồn cho một C hoặc C ++ chương trình. Nó có thể bao gồm mã nguồn toàn bộ chương trình, hoặc có thể là một trong nhiều file nguồn tham chiếu trong một dự án lập trình. file C có thể được chỉnh sửa bằng một trình soạn thảo văn bản cơ bản, nhưng sẽ không hiển thị nổi bật cú pháp giống như hầu hết các chương trình phát triển phần mềm làm.

What is a C file?

A C file is a source code file for a C or C++ program. It may include an entire program's source code, or may be one of many source files referenced within a programming project. C files can be edited using a basic text editor, but will not show syntax highlighting like most software development programs do.

Cách mở .C file

Để mở file .C click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C do người dùng đóng góp.

  • CodeBlocks
  • UltraEdit
  • UltraEdit
  • Stuffit Expander
  • Atmel Studio
  • Borland C++
  • Borland C++

Chuyển đổi file .C

File .C có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *