C00 File

? Cách mở file .C00? Những phần mềm mở file .C00 và sửa file lỗi. Convert N/A C00 file sang định dạng khác.

.C00 File Extension

   
File name C00 File
File Type WinAce Split Archive File
Nhà phát triển e-merge
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .C00 là file gì?

C00 là Compressed Files - WinAce Split Archive File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi e-merge.

Một phần của một kho lưu trữ WinAce chia thành hai hoặc nhiều file; tập tin ban đầu được tạo ra trong quá trình tập tin chia tách; lưu với các bộ phận khác, với .C01, .C02 mở rộng, vv

What is a C00 file?

Part of a WinAce archive split up into two or more files; initial file created during the file-splitting process; saved with other parts, with .C01, .C02 extensions, etc.

Cách mở .C00 file

Để mở file .C00 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C00 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C00

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C00 do người dùng đóng góp.

  • E-merge WinAce
  • DT Max
  • DT Max
  • Power2Go
  • PowerDVD
  • LabelCreator Pro
  • LabelCreator Pro

Chuyển đổi file .C00

File .C00 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *