C01 File

? Cách mở file .C01? Những phần mềm mở file .C01 và sửa file lỗi. Convert N/A C01 file sang định dạng khác.

.C01 File Extension

   
File name C01 File
File Type 1WinAce Split Archive Part 1 File
Nhà phát triển e-merge
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .C01 là file gì?

C01 là Compressed Files - 1WinAce Split Archive Part 1 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi e-merge.

Phần đầu của một tài liệu nén tạo ra bởi WinAce; chia ra thành nhiều phần để phù hợp trên phương tiện truyền thông nhỏ hơn, chẳng hạn như đĩa mềm; lưu với các bộ phận khác của các kho lưu trữ có đuôi tệp C02, C03, vv; cũng có thể được đi trước bởi một file .C00.

What is a C01 file?

First part of an compressed archive created by WinAce; split into several parts in order to fit on smaller media, such as floppy disks; saved with other parts of the archive that have file extensions C02, C03, etc; may also be preceded by a .C00 file.

Cách mở .C01 file

Để mở file .C01 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C01 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C01

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C01 do người dùng đóng góp.

  • DT Max
  • PowerDVD
  • PowerDVD
  • Media Player Classic
  • T2Plus
  • WinAce Archiver
  • WinAce Archiver

Chuyển đổi file .C01

File .C01 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *