C02 File

? Cách mở file .C02? Những phần mềm mở file .C02 và sửa file lỗi. Convert N/A C02 file sang định dạng khác.

.C02 File Extension

   
File name C02 File
File Type WinAce Split Archive Part 1 File
Nhà phát triển e-merge
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .C02 là file gì?

C02 là Compressed Files - WinAce Split Archive Part 1 File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi e-merge.

Phần thứ hai của một tài liệu nén tạo ra bởi WinAce; nhiều phần được lưu cùng với phần mở rộng tập tin C01, C02, C03, vv .; giải nén ngay sau khi file .C01 được giải nén; sáp nhập với các bộ phận khác của các kho lưu trữ sau khi họ đã được giải nén.

What is a C02 file?

Second part of an compressed archive created by WinAce; multiple parts are saved together with file extensions C01, C02, C03, etc.; decompressed immediately after the .C01 file is decompressed; merged with other parts of the archive after they have been decompressed.

Cách mở .C02 file

Để mở file .C02 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C02 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C02

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C02 do người dùng đóng góp.

  • DT Max
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Cantax T2Plus
  • T2Plus with Corporation Internet Filing
  • WinAce Archiver
  • WinAce Archiver

Chuyển đổi file .C02

File .C02 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *