C10 File

? Cách mở file .C10? Những phần mềm mở file .C10 và sửa file lỗi. Convert Binary C10 file sang định dạng khác.

.C10 File Extension

   
File name C10 File
File Type WinAce Split Archive Part 10
Nhà phát triển E-merge
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .C10 là file gì?

C10 là Compressed Files - WinAce Split Archive Part 10, dưới định dạng Binary được phát triển bởi E-merge.

Phần 10 của một kho lưu trữ spanned tạo ra bởi WinAce, một nén tập tin và chương trình giải nén; cửa hàng là một phần của các kho lưu trữ tổng thể, trong đó có chứa một tập tin tổng thể .ACE và tiếp theo ".c00", ".c01", ".c02," vv file; sử dụng để lưu trữ và chuyển các tập tin lớn trong các phần nhỏ hơn.

What is a C10 file?

Part 10 of a spanned archive created by WinAce, a file compression and decompression program; stores a part of the overall archive, which contains a master .ACE file and subsequent ".c00," ".c01," ".c02," etc. files; used for storing and transferring large files in smaller parts.

Cách mở .C10 file

Để mở file .C10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C10 do người dùng đóng góp.

  • E-merge WinAce
  • DT Max
  • DT Max
  • Cantax T2Plus
  • LabelCreator Pro
  • T2 Pay-Per-File
  • T2 Pay-Per-File

Chuyển đổi file .C10

File .C10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *