C3P File

? Cách mở file .C3P? Những phần mềm mở file .C3P và sửa file lỗi. Convert N/A C3P file sang định dạng khác.

.C3P File Extension

   
File name C3P File
File Type Construct 3 Project
Nhà phát triển Scirra
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .C3P là file gì?

C3P là Settings Files - Construct 3 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Scirra.

tập tin Một C3P là một dự án tạo ra bởi Scirra Construct 3, một ứng dụng web sử dụng để tạo 2D trò chơi mà không cần bất kỳ lập trình. Nó chứa các cài đặt cho các dự án và các đường dẫn cho tất cả các tài sản đặc trưng trong các trò chơi, trong đó bao gồm hình ảnh, video và âm thanh.

What is a C3P file?

A C3P file is a project created by Scirra Construct 3, a web application used to create 2D games without any programming. It contains the settings for the project and paths to all of the assets featured in the game, which includes images, video, and sounds.

Cách mở .C3P file

Để mở file .C3P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C3P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C3P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C3P do người dùng đóng góp.

  • Scirra Construct 3

Chuyển đổi file .C3P

File .C3P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *