C3Z File

? Cách mở file .C3Z? Những phần mềm mở file .C3Z và sửa file lỗi. Convert Zip C3Z file sang định dạng khác.

.C3Z File Extension

   
File name C3Z File
File Type OpenQwaq 3D Model File
Nhà phát triển OpenQwaq
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .C3Z là file gì?

C3Z là 3D Image Files - OpenQwaq 3D Model File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi OpenQwaq.

Nộp được sử dụng bởi OpenQwaq, một chương trình hợp tác trực tuyến ảo miễn phí; quy định cụ thể sự xuất hiện của một đối tượng 3D hoặc một avatar ảo đại diện cho một trong những người trong môi trường cộng tác trực tuyến; lưu trong một định dạng .ZIP và chứa dữ liệu XML.

What is a C3Z file?

File used by OpenQwaq, a free online virtual collaboration program; specifies the appearance of a 3D object or a virtual avatar that represents one of the persons in the online collaborative environment; saved in a .ZIP format and contains XML data.

Cách mở .C3Z file

Để mở file .C3Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C3Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C3Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C3Z do người dùng đóng góp.

  • OpenQwaq

Chuyển đổi file .C3Z

File .C3Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *