C4 File

? Cách mở file .C4? Những phần mềm mở file .C4 và sửa file lỗi. Convert N/A C4 file sang định dạng khác.

.C4 File Extension

   
File name C4 File
File Type JEDMICS Image File
Nhà phát triển JEDMICS
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.1 ★ (11 Bình chọn)

File .C4 là file gì?

C4 là Raster Image Files - JEDMICS Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi JEDMICS.

Định dạng nén hình ảnh bitmap được phát triển bởi các thông tin và kiểm soát hệ thống quản lý dữ liệu Kỹ thuật phần (JEDMICS); sử dụng bởi Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD); cũng được gọi là một tập tin Edmics.

What is a C4 file?

Compressed bitmap image format developed by the Joint Engineering Data Management Information and Control System (JEDMICS); used by the United States Department of Defense (DoD); also called an Edmics file.

Cách mở .C4 file

Để mở file .C4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C4 do người dùng đóng góp.

  • CAD Systems Unlimited Slick! ViewPlus
  • XnView MP
  • XnView MP
  • Trix DrawingCenter
  • Techsoft PixEdit
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .C4

File .C4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *