C4D File

? Cách mở file .C4D? Những phần mềm mở file .C4D và sửa file lỗi. Convert N/A C4D file sang định dạng khác.

.C4D File Extension

   
File name C4D File
File Type Cinema 4D Model File
Nhà phát triển MAXON Computer
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (155 Bình chọn)

File .C4D là file gì?

C4D là 3D Image Files - Cinema 4D Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAXON Computer.

tập tin Một C4D là một mô hình ba chiều được tạo ra với Cinema 4D, một người mẫu và hình ảnh động chương trình 3D chuyên nghiệp. Nó chứa một cảnh, trong đó bao gồm một hoặc nhiều đối tượng với vị trí, luân chuyển, điểm pivot, mắt lưới, và các thông tin hình ảnh động. file C4D có thể được xuất khẩu sang các chương trình hình ảnh chỉnh sửa, chẳng hạn như Photoshop và Illustrator, cũng như các chương trình video-chỉnh sửa, giống như After Effects và Final Cut Pro.

What is a C4D file?

A C4D file is a three-dimensional model created with Cinema 4D, a professional 3D modeling and animation program. It contains a scene, which consists of one or more objects with position, rotation, pivot points, meshes, and animation information. C4D files can be exported to image-editing programs, such as Photoshop and Illustrator, as well as video-editing programs, like After Effects and Final Cut Pro.

Cách mở .C4D file

Để mở file .C4D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .C4D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .C4D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .C4D do người dùng đóng góp.

  • Okino Computer Graphics PolyTrans
  • MAXON Cinema 4D
  • MAXON Cinema 4D
  • Adobe After Effects 2020
  • Unity Technologies Unity
  • Rhinoceros
  • Rhinoceros

Chuyển đổi file .C4D

File .C4D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *