CACTION File

? Cách mở file .CACTION? Những phần mềm mở file .CACTION và sửa file lỗi. Convert Text CACTION file sang định dạng khác.

.CACTION File Extension

   
File name CACTION File
File Type Automator Converter Action
Nhà phát triển Apple
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.7 ★ (13 Bình chọn)

File .CACTION là file gì?

CACTION là Executable Files - Automator Converter Action, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

hành động chuyển đổi được thực hiện bởi Automator, một chương trình Apple OS X; cầu hành động mà các loại dữ liệu được cung cấp (tài sản AMProvides) và dữ liệu được chấp nhận (AMAccepts) không phù hợp; cài đặt trong thư mục cùng một hệ thống file HÀNH ĐỘNG nằm, ví dụ: / System / Library / thư mục Automator; người dùng thường không biết gì về tập tin này vì Automator chuyển đổi giữa các hành động tự động và không hiển thị các hành động chuyển đổi.

What is a CACTION file?

Conversion action performed by Automator, an Apple OS X program; bridges actions whose types of provided data (AMProvides property) and accepted data (AMAccepts) do not match; installed in the same system directories ACTION files are located, e.g., /System/Library/Automator folder; users are usually unaware of this file because Automator converts between actions automatically and does not display the conversion actions.

Cách mở .CACTION file

Để mở file .CACTION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CACTION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CACTION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CACTION do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • Apple Automator
  • Apple Automator

Chuyển đổi file .CACTION

File .CACTION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *