CAD File

? Cách mở file .CAD? Những phần mềm mở file .CAD và sửa file lỗi. Convert N/A CAD file sang định dạng khác.

.CAD File Extension

   
File name CAD File
File Type 1BobCAD-CAM File
Nhà phát triển BobCAD-CAM
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (16 Bình chọn)

File .CAD là file gì?

CAD là CAD Files - 1BobCAD-CAM File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BobCAD-CAM.

Tập tin được tạo ra bởi BobCAD-CAM sản phẩm thiết kế CAD; cửa hàng CAD dữ liệu bao gồm phần hình học và kích thước 2D và 3D; dùng để thiết kế các bộ phận và sản phẩm cho sản xuất.

What is a CAD file?

File created by BobCAD-CAM CAD design products; stores CAD data including the 2D and 3D part geometry and dimensions; used for designing parts and products for manufacturing.

Cách mở .CAD file

Để mở file .CAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAD do người dùng đóng góp.

  • BobCAD-CAM
  • Rhinoceros
  • Rhinoceros
  • BobCAD CAM
  • AutoSketch
  • CATT-Acoustic
  • CATT-Acoustic

Chuyển đổi file .CAD

File .CAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *