CADC File

? Cách mở file .CADC? Những phần mềm mở file .CADC và sửa file lỗi. Convert Binary CADC file sang định dạng khác.

.CADC File Extension

   
File name CADC File
File Type Corpatla Data Container File
Nhà phát triển Corpatla
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .CADC là file gì?

CADC là Data Files - Corpatla Data Container File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corpatla.

Nộp được sử dụng bởi các sản phẩm phần mềm bao gồm Corpatla Datenexplorer (DX) và Metabase biên tập viên; sử dụng như một định dạng container để trao đổi và tiết kiệm các loại tài liệu khác nhau; hỗ trợ nén và mã hóa.

What is a CADC file?

File used by Corpatla software products including Datenexplorer (DX) and Metabase Editor; used as a container format for exchanging and saving various document types; supports compression and encryption.

Cách mở .CADC file

Để mở file .CADC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CADC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CADC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CADC do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CADC

File .CADC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *