CADOC File

? Cách mở file .CADOC? Những phần mềm mở file .CADOC và sửa file lỗi. Convert N/A CADOC file sang định dạng khác.

.CADOC File Extension

   
File name CADOC File
File Type Clicker App Document
Nhà phát triển Crick Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CADOC là file gì?

CADOC là Page Layout Files - Clicker App Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crick Software.

Một tập tin CADOC là một tài liệu được tạo ra bởi Clicker, một công cụ xóa mù chữ cho phép giáo viên để tạo nguồn giáo trình cá nhân hoá. Các tập tin chứa văn bản, hình ảnh, và ghi chú bằng giọng nói ghi lại.

What is a CADOC file?

A CADOC file is a document created by Clicker, a literacy tool that allows teachers to create customized curriculum resources. The file contains text, images, and recorded voice notes.

Cách mở .CADOC file

Để mở file .CADOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CADOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CADOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CADOC do người dùng đóng góp.

  • Crick Software Clicker

Chuyển đổi file .CADOC

File .CADOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *