CAFF File

? Cách mở file .CAFF? Những phần mềm mở file .CAFF và sửa file lỗi. Convert Binary CAFF file sang định dạng khác.

.CAFF File Extension

   
File name CAFF File
File Type Core Audio File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .CAFF là file gì?

CAFF là Audio Files - Core Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin âm thanh được lưu trữ trong hộp thoại Format Core Audio (CAF), một định dạng âm thanh kỹ thuật số dựa trên công nghệ Core Audio của Apple; có thể bao gồm các chú thích văn bản, bố cục kênh, và các thông tin khác ngoài các dữ liệu âm thanh riêng của mình; thường sử dụng phần mở rộng .caf.

What is a CAFF file?

Audio file stored in the Core Audio Format (CAF), a digital audio format based on Apple's Core Audio technology; may include text annotations, channel layouts, and other information in addition to the audio data itself; more commonly uses the .CAF extension.

Cách mở .CAFF file

Để mở file .CAFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAFF do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • File Viewer

Chuyển đổi file .CAFF

File .CAFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *