CALCA File

? Cách mở file .CALCA? Những phần mềm mở file .CALCA và sửa file lỗi. Convert Text CALCA file sang định dạng khác.

.CALCA File Extension

   
File name CALCA File
File Type Calca Document
Nhà phát triển Krueger Systems
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CALCA là file gì?

CALCA là Text Files - Calca Document, dưới định dạng Text được phát triển bởi Krueger Systems.

Tài liệu được tạo ra và được sử dụng bởi Calca, một trình soạn thảo mang tính biểu tượng để tính toán các bài toán trong thời gian thực; chứa văn bản đơn giản, trong đó bao gồm các phương trình toán học với các biến, chức năng, và ma trận.

What is a CALCA file?

Document created and used by Calca, a symbolic editor that calculates math problems in real time; contains plain text, which includes mathematical equations with variables, functions, and matrices.

Cách mở .CALCA file

Để mở file .CALCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CALCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CALCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CALCA do người dùng đóng góp.

  • Krueger Systems Calca

Chuyển đổi file .CALCA

File .CALCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *