LVA File

? Cách mở file .LVA? Những phần mềm mở file .LVA và sửa file lỗi. Convert Binary LVA file sang định dạng khác.

.LVA File Extension

   
File name LVA File
File Type Logitech Video Effects Avatar File
Nhà phát triển Logitech
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .LVA là file gì?

LVA là Settings Files - Logitech Video Effects Avatar File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Logitech.

Avatar tập tin được sử dụng bởi Logitech Webcam Software, một chương trình sử dụng cho video trực tuyến trò chuyện; chứa đồ họa, hiệu ứng, và tài sản công nhận đối tượng; thay thế khuôn mặt của người dùng với một người nước ngoài, cá mập, hoặc phim hoạt hình avatar khác trong buổi trò chuyện video.

What is a LVA file?

Avatar file used by Logitech Webcam Software, a program used for online video chatting; contains graphics, effects, and object recognition properties; replaces a user's face with an alien, shark, or other cartoon avatar during video chat sessions.

Cách mở .LVA file

Để mở file .LVA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LVA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LVA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LVA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • LessonView
  • LessonView
  • L�hisvoolud

Chuyển đổi file .LVA

File .LVA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *