JCEKS File

? Cách mở file .JCEKS? Những phần mềm mở file .JCEKS và sửa file lỗi. Convert Binary JCEKS file sang định dạng khác.

.JCEKS File Extension

   
File name JCEKS File
File Type JCEKS Keystore File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .JCEKS là file gì?

JCEKS là Encoded Files - JCEKS Keystore File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin keystore lưu trong định dạng Java Cryptography Extension KeyStore (JCEKS); sử dụng như một keystore thay thế cho định dạng Java Keystore (JKS) cho nền tảng Java; cửa hàng mã hóa khóa và chứng chỉ được tham chiếu bởi một chương trình Java.

What is a JCEKS file?

Keystore file saved in the Java Cryptography Extension KeyStore (JCEKS) format; used as an alternative keystore to the Java Keystore (JKS) format for the Java platform; stores encoded keys and certificates that are referenced by a Java program.

Cách mở .JCEKS file

Để mở file .JCEKS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JCEKS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JCEKS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JCEKS do người dùng đóng góp.

  • Eclipse IDE for Java Developers

Chuyển đổi file .JCEKS

File .JCEKS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *