JCL File

? Cách mở file .JCL? Những phần mềm mở file .JCL và sửa file lỗi. Convert N/A JCL file sang định dạng khác.

.JCL File Extension

   
File name JCL File
File Type JCloze File
Nhà phát triển Half-Baked Software
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .JCL là file gì?

JCL là Misc Files - JCloze File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Half-Baked Software.

Đố tập tin được tạo ra bởi Hot Potatoes, một ứng dụng cho phép người dùng tạo ra các hoạt động trực tuyến; chứa một bài kiểm tra fill-in-the-trống.

What is a JCL file?

Quiz file created by Hot Potatoes, an application that enables users to create online activities; contains a fill-in-the-blanks quiz.

Cách mở .JCL file

Để mở file .JCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JCL do người dùng đóng góp.

  • Half-Baked Hot Potatoes
  • Hot Potatoes
  • Hot Potatoes
  • HotPotatoes v

Chuyển đổi file .JCL

File .JCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *