LVF File

? Cách mở file .LVF? Những phần mềm mở file .LVF và sửa file lỗi. Convert Binary LVF file sang định dạng khác.

.LVF File Extension

   
File name LVF File
File Type Logitech Video Effects File
Nhà phát triển Logitech
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .LVF là file gì?

LVF là Settings Files - Logitech Video Effects File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Logitech.

Tác dụng tập tin được sử dụng bởi Logitech Webcam Software, một chương trình cho phép người dùng chat video trực tuyến sử dụng Logitech webcam; chứa đồ họa và tính chất sử dụng cho đối tượng và nhận dạng khuôn mặt; sử dụng để phim hoạt hình overlay hoặc hình ảnh khác vào đặc điểm khuôn mặt trong buổi trò chuyện video.

What is a LVF file?

Effects file used by Logitech Webcam Software, a program that allows users to video chat online using Logitech webcams; contains graphics and properties used for object and facial recognition; used to overlay cartoons or other images onto facial features during video chat sessions.

Cách mở .LVF file

Để mở file .LVF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LVF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LVF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LVF do người dùng đóng góp.

  • Logitech Webcam Software
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • desktop
  • LogView Application

Chuyển đổi file .LVF

File .LVF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *