CALIBRE File

? Cách mở file .CALIBRE? Những phần mềm mở file .CALIBRE và sửa file lỗi. Convert N/A CALIBRE file sang định dạng khác.

.CALIBRE File Extension

   
File name CALIBRE File
File Type Calibre Device Data File
Nhà phát triển Calibre
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CALIBRE là file gì?

CALIBRE là Misc Files - Calibre Device Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Calibre.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi phần mềm quản lý Calibre eBook; được viết bởi các phần mềm Calibre vào một thiết bị đọc sách điện tử kèm theo (ví dụ, Kindle, Nook) khi nó được kết nối với máy tính; chứa thông tin giúp Calibre quản lý thông tin eBook trên thiết bị.

What is a CALIBRE file?

Data file generated by Calibre eBook management software; written by the Calibre software onto an attached eReader device (e.g., Kindle, NOOK) when it is connected to the computer; contains information that helps Calibre manage eBook information on the device.

Cách mở .CALIBRE file

Để mở file .CALIBRE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CALIBRE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CALIBRE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CALIBRE do người dùng đóng góp.

  • Calibre
  • calibre - E-book management
  • calibre - E-book management

Chuyển đổi file .CALIBRE

File .CALIBRE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *