CALS File

? Cách mở file .CALS? Những phần mềm mở file .CALS và sửa file lỗi. Convert N/A CALS file sang định dạng khác.

.CALS File Extension

   
File name CALS File
File Type CALS Raster Graphic File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CALS là file gì?

CALS là Raster Image Files - CALS Raster Graphic File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

1-bit (đen và trắng) hình ảnh; có thể được nén hoặc nén sử dụng nhóm CCITT 4 nén; có sẵn trong loại I và loại II phiên bản, mặc dù loại I là phổ biến hơn.

What is a CALS file?

1-bit (black and white) image; can be uncompressed or compressed using CCITT group 4 compression; available in Type I and Type II versions, though Type I is more common.

Cách mở .CALS file

Để mở file .CALS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CALS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CALS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CALS do người dùng đóng góp.

  • Newera Graphics Converter Pro
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • Corel PaintShop Pro 2020
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019

Chuyển đổi file .CALS

File .CALS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *