CAM File

? Cách mở file .CAM? Những phần mềm mở file .CAM và sửa file lỗi. Convert N/A CAM file sang định dạng khác.

.CAM File Extension

   
File name CAM File
File Type 1Gerber CAM Job File
Nhà phát triển Ucamco
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (37 Bình chọn)

File .CAM là file gì?

CAM là CAD Files - 1Gerber CAM Job File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ucamco.

Một tập tin CAM chứa một công việc máy khoan được sử dụng bởi phần mềm sản xuất (CAM) chế biến Gerber Computer-Aided. Nó lưu trữ một bộ biên dịch của Gerber cứu bởi phần mềm CAM350. file CAM có thể được sử dụng để xem các lớp chế tạo cho bo mạch in.

What is a CAM file?

A CAM file contains a machine drilling job used by Gerber Computer-Aided Manufacturing (CAM) processing software. It stores a compiled set of Gerber files saved by CAM350 software. CAM files may be used to view fabrication layers for printed circuit boards.

Cách mở .CAM file

Để mở file .CAM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAM do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • IrfanView
  • IrfanView
  • Ashampoo Photo Commander
  • VuePrint
  • Altium Designer
  • Altium Designer

Chuyển đổi file .CAM

File .CAM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *