CAMERROR File

? Cách mở file .CAMERROR? Những phần mềm mở file .CAMERROR và sửa file lỗi. Convert XML CAMERROR file sang định dạng khác.

.CAMERROR File Extension

   
File name CAMERROR File
File Type Camtasia Studio Error File
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CAMERROR là file gì?

CAMERROR là Data Files - Camtasia Studio Error File, dưới định dạng XML được phát triển bởi TechSmith.

tập tin lỗi được tạo ra bởi Camtasia Studio, một bản ghi màn hình và chương trình chỉnh sửa video; chứa dữ liệu ở định dạng XML chi tiết một dự án Camtasia và bất kỳ lỗi nào đã xảy ra.

What is a CAMERROR file?

Error file created by Camtasia Studio, a screen recording and video editing program; contains data in XML format that details a Camtasia project and any errors that have occurred.

Cách mở .CAMERROR file

Để mở file .CAMERROR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAMERROR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAMERROR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAMERROR do người dùng đóng góp.

  • TechSmith Camtasia

Chuyển đổi file .CAMERROR

File .CAMERROR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *