CANNEDSEARCH File

? Cách mở file .CANNEDSEARCH? Những phần mềm mở file .CANNEDSEARCH và sửa file lỗi. Convert N/A CANNEDSEARCH file sang định dạng khác.

.CANNEDSEARCH File Extension

   
File name CANNEDSEARCH File
File Type Apple Predefined Search
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (5 Bình chọn)

File .CANNEDSEARCH là file gì?

CANNEDSEARCH là System Files - Apple Predefined Search, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Một thư mục CANNEDSEARCH là một thư mục được sử dụng bởi Finder, một chương trình OS X cho phép người dùng sắp xếp và tìm kiếm các file trên máy tính của họ. Nó chứa các giá trị tìm kiếm cho phép người dùng lưu các tìm kiếm phổ biến để giảm thời gian truy vấn. CANNEDSEARCH thư mục tương tự như .SAVEDSEARCH tập tin.

What is a CANNEDSEARCH file?

A CANNEDSEARCH folder is a folder used by Finder, an OS X program that allows users to organize and search files on their computer. It contains search values which enables a user to save common searches in order to decrease query times. CANNEDSEARCH folders are similar to .SAVEDSEARCH files.

Cách mở .CANNEDSEARCH file

Để mở file .CANNEDSEARCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CANNEDSEARCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CANNEDSEARCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CANNEDSEARCH do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .CANNEDSEARCH

File .CANNEDSEARCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *