CAP File

? Cách mở file .CAP? Những phần mềm mở file .CAP và sửa file lỗi. Convert N/A CAP file sang định dạng khác.

.CAP File Extension

   
File name CAP File
File Type 1Packet Capture File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (25 Bình chọn)

File .CAP là file gì?

CAP là Data Files - 1Packet Capture File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các gói dữ liệu được thu thập bởi một gói chương trình sniffing; tiết kiệm dữ liệu thô capture trên truyền dữ liệu; cũng được gọi là một dấu vết tập tin hoặc file xương và được sử dụng bởi nhiều ứng dụng gói sniffer.

What is a CAP file?

Contains packets collected by a packet sniffing program; saves raw data captured over a data transmission; also called a trace file or bone file and is used by multiple packet sniffer applications.

Cách mở .CAP file

Để mở file .CAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAP do người dùng đóng góp.

  • Wireshark
  • Microsoft Network Monitor
  • Microsoft Network Monitor
  • Ethereal
  • capella reader
  • Reference Manager
  • Reference Manager

Chuyển đổi file .CAP

File .CAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *