CAPT File

? Cách mở file .CAPT? Những phần mềm mở file .CAPT và sửa file lỗi. Convert Zip CAPT file sang định dạng khác.

.CAPT File Extension

   
File name CAPT File
File Type Capito Data File
Nhà phát triển Linrock Software
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CAPT là file gì?

CAPT là Data Files - Capito Data File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Linrock Software.

tập tin dữ liệu nén tạo ra và được sử dụng bởi capito, một ứng dụng dùng để tạo ra các hướng dẫn cho phần mềm; chứa dữ liệu XML và hình ảnh, như ảnh chụp màn hình, tạo nên bước theo bước hướng dẫn tạo ra bởi người sử dụng; có thể được xuất khẩu sang .PDF, .HTML, .docx, và các tập tin .pptx.

What is a CAPT file?

Compressed data file created and used by Capito, an application used to create instructions for software; contains XML data and images, like screenshots, that make up the step-by-step instructions created by the user; can be exported to .PDF, .HTML, .DOCX, and .PPTX files.

Cách mở .CAPT file

Để mở file .CAPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAPT do người dùng đóng góp.

  • Linrock Capito

Chuyển đổi file .CAPT

File .CAPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *