CAPX File

? Cách mở file .CAPX? Những phần mềm mở file .CAPX và sửa file lỗi. Convert Zip CAPX file sang định dạng khác.

.CAPX File Extension

   
File name CAPX File
File Type 1Construct Compressed Project File
Nhà phát triển Scirra
Phân loại Developer Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4.4 ★ (37 Bình chọn)

File .CAPX là file gì?

CAPX là Developer Files - 1Construct Compressed Project File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Scirra.

dự án phát triển game tạo ra bởi Thi công, một chương trình sử dụng để làm 2D trò chơi dành cho iOS, Android, HTML5, Chrome, và nền tảng khác; tiết kiệm tất cả các file dự án trong một định dạng ZIP nén; bao gồm đồ họa, âm thanh, mô hình vật lý, và các sự kiện trò chơi; sử dụng để lưu và vận chuyển toàn bộ dự án như một kho lưu trữ duy nhất.

What is a CAPX file?

Game development project created by Construct, a program used for making 2D games for iOS, Android, HTML5, Chrome, and other platforms; saves all project files in a compressed .ZIP format; includes graphics, sounds, physics models, and game events; used for saving and transporting the entire project as a single archive.

Cách mở .CAPX file

Để mở file .CAPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAPX do người dùng đóng góp.

  • Scirra Construct
  • Forte Standard
  • Forte Standard
  • Forte Free
  • Media Player Classic
  • Construct
  • Construct

Chuyển đổi file .CAPX

File .CAPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *