CASE File

? Cách mở file .CASE? Những phần mềm mở file .CASE và sửa file lỗi. Convert Binary CASE file sang định dạng khác.

.CASE File Extension

   
File name CASE File
File Type SlipCover Case Template
Nhà phát triển Bohemian Coding
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .CASE là file gì?

CASE là Settings Files - SlipCover Case Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bohemian Coding.

Tập tin được sử dụng bởi vật che phủ, một chương trình sử dụng để làm trường hợp ảnh bìa cho các tập tin media kỹ thuật số; lưu trữ các thiết kế cho một trường hợp đĩa bìa; có thể được sử dụng cho iTunes âm nhạc, tiêu đề trò chơi, Blu-ray và đồ họa DVD, và các trường hợp tùy chỉnh.

What is a CASE file?

File used by SlipCover, a program used for making case cover images for digital media files; stores the design for a disc case cover; can be used for iTunes music, game titles, Blu-ray and DVD graphics, and custom cases.

Cách mở .CASE file

Để mở file .CASE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CASE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CASE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CASE do người dùng đóng góp.

  • EnCase
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Partner

Chuyển đổi file .CASE

File .CASE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *