CAT File

? Cách mở file .CAT? Những phần mềm mở file .CAT và sửa file lỗi. Convert Binary CAT file sang định dạng khác.

.CAT File Extension

   
File name CAT File
File Type 1Windows Catalog File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (34 Bình chọn)

File .CAT là file gì?

CAT là System Files - 1Windows Catalog File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi hệ điều hành Windows; quy định cụ thể rằng một nhóm các tập tin từ một nguồn có thể kiểm chứng; sử dụng cho các mục đích an ninh và chứa một chữ ký kỹ thuật số, phiên bản catalô, và một ngày có hiệu lực; thường được dùng để kiểm tra hồ sơ cập nhật phần mềm mới.

What is a CAT file?

File used by the Windows operating system; specifies that a group of files are from a verifiable source; used for security purposes and contains a digital signature, the catalog version, and an effective date; often used for verifying new software update files.

Cách mở .CAT file

Để mở file .CAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CAT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • X3 Editor
  • X3 Editor
  • Petz Your virtual Petz
  • Visual dBASE
  • Impromptu
  • Impromptu

Chuyển đổi file .CAT

File .CAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *