CBG File

? Cách mở file .CBG? Những phần mềm mở file .CBG và sửa file lỗi. Convert N/A CBG file sang định dạng khác.

.CBG File Extension

   
File name CBG File
File Type 1ChessBase Game Moves File
Nhà phát triển ChessBase
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .CBG là file gì?

CBG là Data Files - 1ChessBase Game Moves File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ChessBase.

Nộp được sử dụng bởi ChessBase, một chương trình được sử dụng để xem xét trò chơi cờ vua chơi; tiết kiệm dữ liệu cho các động thái thực hiện trên bàn cờ và có thể bao gồm dữ liệu từ nhiều trận đấu; lưu lại dưới dạng một trong nhiều file cùng nhau bao gồm các cơ sở dữ liệu cờ vua.

What is a CBG file?

File used by ChessBase, a program used for reviewing played chess games; saves the data for the moves made on the chess board and can include data from multiple matches; saved as one of several files that together comprise the chess database.

Cách mở .CBG file

Để mở file .CBG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CBG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CBG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CBG do người dùng đóng góp.

  • ChessBase Reader
  • ChessBase
  • ChessBase
  • Media Player Classic
  • ChessBase Reader
  • GridGammon
  • GridGammon

Chuyển đổi file .CBG

File .CBG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *