CBH File

CBH là Game Files - ChessBase Database Header File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ChessBase.

.CBH File Extension

   
File name CBH File
File Type ChessBase Database Header File
Nhà phát triển ChessBase
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .CBH là file gì?

CBH là Game Files - ChessBase Database Header File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ChessBase.

Tập tin được tạo ra bởi ChessBase, một chương trình được sử dụng để phát lại trò chơi cờ vua; tiết kiệm thông tin tiêu đề về trò chơi cờ vua chơi; lưu với nhiều file khác nhau bao gồm tổng cơ sở dữ liệu và phải được sao chép với các file khác để các cơ sở dữ liệu để hoạt động đúng.

What is a CBH file?

File created by ChessBase, a program used for replaying chess games; saves header information about played chess games; saved with several other files that together comprise the total database and must be copied with the other files in order for the database to function properly.

Phần mềm mở file .CBH

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CBH do filegi.com tổng hợp.

  • ChessBase Reader
  • ChessBase
  • ChessBase
  • ChessBase Fritz
  • ChessBase Reader
  • ChessProgram UI
  • ChessProgram UI

Chuyển đổi file .CBH

           

File .CBH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *