CBK File

? Cách mở file .CBK? Những phần mềm mở file .CBK và sửa file lỗi. Convert N/A CBK file sang định dạng khác.

.CBK File Extension

   
File name CBK File
File Type Backup Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .CBK là file gì?

CBK là Backup Files - Backup Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một CBK là một tập tin cấu hình sao lưu được tạo bởi các chương trình khác nhau, chẳng hạn như Intersystems Cache và Devicescape Enterprise-Managed AP. Nó lưu trữ một bản sao lưu các tập tin hệ thống và thông tin cấu hình.

What is a CBK file?

A CBK file is a backup configuration file created by various programs, such as InterSystems Cache and Devicescape Enterprise-Managed AP. It stores a backup of system files and configuration information.

Cách mở .CBK file

Để mở file .CBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CBK do người dùng đóng góp.

  • CardScan
  • Childcare Manager
  • Childcare Manager
  • Media Player Classic
  • LJ-Navigator
  • W-Edit Waveform Viewer
  • W-Edit Waveform Viewer

Chuyển đổi file .CBK

File .CBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *