CBZ File

? Cách mở file .CBZ? Những phần mềm mở file .CBZ và sửa file lỗi. Convert Zip CBZ file sang định dạng khác.

.CBZ File Extension

   
File name CBZ File
File Type 1Comic Book Zip Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.9 ★ (29 Bình chọn)

File .CBZ là file gì?

CBZ là Compressed Files - 1Comic Book Zip Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi N/A.

tập tin Một CBZ là một cuốn sách truyện tranh được tạo ra trong định dạng Comic Book Zip (CBZ). Nó tiết kiệm nhiều hình ảnh, thường được PNG hoặc .JPEG tác phẩm, tổ chức thành các trang truyện tranh. file CBZ cũng tương tự như các file CBR nhưng sử dụng ZIP nén thay vì nén .RAR.

What is a CBZ file?

A CBZ file is a comic book created in the Comic Book Zip (CBZ) format. It saves multiple images, commonly .PNG or .JPEG files, organized into pages of the comic. CBZ files are similar to .CBR files but use .ZIP compression instead of .RAR compression.

Cách mở .CBZ file

Để mở file .CBZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CBZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CBZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CBZ do người dùng đóng góp.

 • PatiSoftware theLibrarian
 • File Viewer for Android
 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • GonVisor
 • Calibre
 • Calibre
 • Xylasoft Comic Seer
 • Comic Book Reader
 • Icecream Ebook Reader
 • MComix

Chuyển đổi file .CBZ

File .CBZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert cbz to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *