CC File

? Cách mở file .CC? Những phần mềm mở file .CC và sửa file lỗi. Convert Text CC file sang định dạng khác.

.CC File Extension

   
File name CC File
File Type C++ Source Code File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (23 Bình chọn)

File .CC là file gì?

CC là Developer Files - C++ Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Mã nguồn của một chương trình C ++; có thể bao gồm tất cả các mã cho một chương trình đơn lẻ hoặc có thể là một trong nhiều file mã nguồn tham chiếu bởi một dự án lập trình; chứa các chức năng được biên dịch thành mã máy, mà hệ điều hành của máy tính có thể hiểu được.

What is a CC file?

Source code for a C++ program; may include all the code for a single program or may be one of several source code files referenced by a programming project; contains functions that are compiled into machine code, which the computer's operating system can understand.

Cách mở .CC file

Để mở file .CC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CC do người dùng đóng góp.

  • GNU Emacs
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Embarcadero Technologies C++ Builder
  • BloodshedSoftware Dev-C++
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • GNU Compiler Collection (GCC)

Chuyển đổi file .CC

File .CC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *