CCB File

? Cách mở file .CCB? Những phần mềm mở file .CCB và sửa file lỗi. Convert N/A CCB file sang định dạng khác.

.CCB File Extension

   
File name CCB File
File Type CopperCube 3D Scene
Nhà phát triển Ambiera
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .CCB là file gì?

CCB là 3D Image Files - CopperCube 3D Scene, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ambiera.

tài liệu 3D tạo ra bởi CopperCube, một ứng dụng 3D, trò chơi, và biên tập viên trang web; chứa một cảnh 3D, trong đó bao gồm các thiết lập cảnh, mắt lưới, số liệu cảnh, quan điểm, và liên kết với các tập tin như hình ảnh .JPG và PNG được tham chiếu để tạo nên 3D các đối tượng trong bối cảnh đó.

What is a CCB file?

3D document created by CopperCube, a 3D app, game, and website editor; contains a 3D scene, which includes scene settings, meshes, scene metrics, viewpoints, and links to files like .JPG and .PNG graphics that are referenced to make up the 3D objects in the scene.

Cách mở .CCB file

Để mở file .CCB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCB do người dùng đóng góp.

  • Ambiera CopperCube 5
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .CCB

File .CCB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *