CCBJS File

? Cách mở file .CCBJS? Những phần mềm mở file .CCBJS và sửa file lỗi. Convert N/A CCBJS file sang định dạng khác.

.CCBJS File Extension

   
File name CCBJS File
File Type CopperCube JavaScript File
Nhà phát triển Ambiera
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .CCBJS là file gì?

CCBJS là Web Files - CopperCube JavaScript File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ambiera.

Tập tin được tạo ra bởi CopperCube, một ứng dụng 3D, trò chơi, và biên tập viên trang web; chứa JavaScript tích hợp vào file .HTML, mà bạn đã tạo từ file .CCB của bạn; các hình ảnh động quy định tại các cảnh CCB 3D tạo nên JavaScript.

What is a CCBJS file?

File created by CopperCube, a 3D app, game, and website editor; contains JavaScript that's integrated into the .HTML file, which you created from your .CCB file; the animations specified in the CCB 3D scene make up the JavaScript.

Cách mở .CCBJS file

Để mở file .CCBJS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCBJS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCBJS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCBJS do người dùng đóng góp.

  • Ambiera CopperCube 5

Chuyển đổi file .CCBJS

File .CCBJS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *