GMC File

? Cách mở file .GMC? Những phần mềm mở file .GMC và sửa file lỗi. Convert N/A GMC file sang định dạng khác.

.GMC File Extension

   
File name GMC File
File Type Game Music Creator Sound File
Nhà phát triển Bitmagic
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .GMC là file gì?

GMC là Audio Files - Game Music Creator Sound File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bitmagic.

Tập tin âm thanh được tạo ra bởi game Music Creator, một chương trình dùng để tạo trò chơi âm nhạc trên máy tính cá nhân Amiga trở lên; cửa hàng 8-bit âm thanh trong định dạng mô-đun GMC.

What is a GMC file?

Audio file created by Game Music Creator, a program used to create game music on older Amiga personal computers; stores 8-bit audio in the GMC module format.

Cách mở .GMC file

Để mở file .GMC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GMC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GMC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GMC do người dùng đóng góp.

  • MilkyTracker
  • Collectorz.com Game Collector
  • Collectorz.com Game Collector
  • Logimots

Chuyển đổi file .GMC

File .GMC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *