GEDATA File

? Cách mở file .GEDATA? Những phần mềm mở file .GEDATA và sửa file lỗi. Convert Text GEDATA file sang định dạng khác.

.GEDATA File Extension

   
File name GEDATA File
File Type Qlucore Data File
Nhà phát triển Qlucore
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .GEDATA là file gì?

GEDATA là Data Files - Qlucore Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Qlucore.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Qlucore omics Explorer, một phân tích tin sinh học dữ liệu và chương trình trực quan; chứa một khung dữ liệu hoàn chỉnh, bao gồm mẫu và chú thích biến; lưu trong một định dạng văn bản tab-delimited.

What is a GEDATA file?

Data file used by Qlucore Omics Explorer, a bioinformatics data analysis and visualization program; contains a complete data frame, including sample and variable annotations; saved in a tab-delimited text format.

Cách mở .GEDATA file

Để mở file .GEDATA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GEDATA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GEDATA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GEDATA do người dùng đóng góp.

  • Qlucore Omics Explorer

Chuyển đổi file .GEDATA

File .GEDATA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *