GDT File

? Cách mở file .GDT? Những phần mềm mở file .GDT và sửa file lỗi. Convert Text GDT file sang định dạng khác.

.GDT File Extension

   
File name GDT File
File Type gretl Datafile
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GDT là file gì?

GDT là Data Files - gretl Datafile, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

What is a GDT file?

Datafile created and used by gretl, an open source econometrics program; contains economic information, such as descriptions, observations, and variables of the included data, in gretl's XML format that is used by the application for analysis.

Cách mở .GDT file

Để mở file .GDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDT do người dùng đóng góp.

  • gretl
  • gretl version
  • gretl version
  • gretl version 1.9.5cvs
  • THERMO PRO
  • Guitar and Drum Trainer
  • Guitar and Drum Trainer

Chuyển đổi file .GDT

File .GDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *