JNG File

? Cách mở file .JNG? Những phần mềm mở file .JNG và sửa file lỗi. Convert N/A JNG file sang định dạng khác.

.JNG File Extension

   
File name JNG File
File Type JPEG Network Graphic
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (11 Bình chọn)

File .JNG là file gì?

JNG là Raster Image Files - JPEG Network Graphic, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng tập tin hình ảnh có liên quan đến .PNG, nhưng sử dụng nén lossy như file .JPG chuẩn; phát triển như là một sub-định dạng cho các đối tượng .MNG, nhưng cũng có thể được sử dụng như là một định dạng hình ảnh độc raster.

What is a JNG file?

Image file format related to the .PNG format, but uses lossy compression like standard .JPG files; developed as a sub-format for .MNG objects, but can also be used as a standalone raster image format.

Cách mở .JNG file

Để mở file .JNG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JNG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JNG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JNG do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • XnView MP
  • IrfanView
  • fCoder Group Image Converter Plus
  • fCoder Group Image Converter Plus

Chuyển đổi file .JNG

File .JNG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *