LO File

? Cách mở file .LO? Những phần mềm mở file .LO và sửa file lỗi. Convert N/A LO file sang định dạng khác.

.LO File Extension

   
File name LO File
File Type Interleaf Compiled Lisp File
Nhà phát triển BroadVision
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .LO là file gì?

LO là Executable Files - Interleaf Compiled Lisp File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi BroadVision.

Biên soạn Lisp (.LSP) tập tin được lưu bởi phần mềm xuất bản kỹ thuật tờ giấy trắng ở giữa cuốn sách; chứa mã biên dịch có thể được chạy trong chương trình; thường được sử dụng để thực hiện các lệnh phổ biến hoặc lặp đi lặp lại.

What is a LO file?

Compiled Lisp (.LSP) file saved by Interleaf technical publishing software; contains compiled code that can be run within the program; often used for performing common or repetitive commands.

Cách mở .LO file

Để mở file .LO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LO do người dùng đóng góp.

  • BroadVision QuickSilver
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .LO

File .LO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *