LOVE File

? Cách mở file .LOVE? Những phần mềm mở file .LOVE và sửa file lỗi. Convert Zip LOVE file sang định dạng khác.

.LOVE File Extension

   
File name LOVE File
File Type LÖVE Game File
Nhà phát triển LÖVE
Phân loại Game Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 2.9 ★ (19 Bình chọn)

File .LOVE là file gì?

LOVE là Game Files - LÖVE Game File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi LÖVE.

gói trò chơi được tạo ra bởi tình yêu, một khuôn khổ miễn phí sử dụng cho việc phát triển 2D trò chơi với các ngôn ngữ lập trình Lua; chứa các tài sản cho các trò chơi và được điều hành bởi các công cụ tình yêu khi mở ra; lưu trong một định dạng ZIP nén và chứa các kịch bản main.lua và các tài sản khác (ví dụ, kịch bản, đồ họa, âm thanh, phông chữ, vv).

What is a LOVE file?

Game package created by LÖVE, a free framework used for developing 2D games with the Lua programming language; contains the assets for the game and is run by the Love engine when opened; saved in a compressed .ZIP format and contains the main.lua script and other assets (e.g., scripts, graphics, sounds, fonts, etc.).

Cách mở .LOVE file

Để mở file .LOVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LOVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LOVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LOVE do người dùng đóng góp.

  • LOVE
  • Love
  • Love

Chuyển đổi file .LOVE

File .LOVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *