JNILIB File

? Cách mở file .JNILIB? Những phần mềm mở file .JNILIB và sửa file lỗi. Convert Binary JNILIB file sang định dạng khác.

.JNILIB File Extension

   
File name JNILIB File
File Type JNI Library
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .JNILIB là file gì?

JNILIB là Developer Files - JNI Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

thư viện cho nhà phát triển sử dụng bởi JNI (Java Native Interface), một khuôn khổ cho phép Java để tích hợp với các ngôn ngữ lập trình khác; chứa các chức năng hoặc các phương pháp cung cấp giao diện gọi giữa các ngôn ngữ lập trình.

What is a JNILIB file?

Developer library used by JNI (Java Native Interface), a framework that allows Java to integrate with other programming languages; contains functions or methods that provide the invocation interface between the programming languages.

Cách mở .JNILIB file

Để mở file .JNILIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JNILIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JNILIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JNILIB do người dùng đóng góp.

  • Oracle JNI

Chuyển đổi file .JNILIB

File .JNILIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *