GDTB File

? Cách mở file .GDTB? Những phần mềm mở file .GDTB và sửa file lỗi. Convert Binary GDTB file sang định dạng khác.

.GDTB File Extension

   
File name GDTB File
File Type gretl Binary Datafile
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .GDTB là file gì?

GDTB là Data Files - gretl Binary Datafile, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Datafile được sử dụng bởi gretl, một mã nguồn mở kinh tế lượng chương trình; lưu trữ dữ liệu kinh tế, trong đó bao gồm các quan sát, các biến, và mô tả các thông tin bao gồm, ở định dạng nhị phân.

What is a GDTB file?

Datafile used by gretl, an open source econometrics program; stores economic data, which includes observations, variables, and descriptions of the included information, in binary format.

Cách mở .GDTB file

Để mở file .GDTB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GDTB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GDTB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GDTB do người dùng đóng góp.

  • gretl
  • gretl version
  • gretl version

Chuyển đổi file .GDTB

File .GDTB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *